Přejít na hlavní obsah
AKTUALITA: Přechodně méně srážek a místy i slunečno

Diskuse o počasí Množství vody v řekách

# 08.01.2016, 16:52

Chci se podělit o své poznatky co se týká řeky která mi protéká kolem baráku ;-)
Takže v první řadě, děda tu bydlí od narození a říkal , že za svůj život do roku 1997 nezažil žádné povodně :prsi::pozor:.Od roku 97 do roku 09/10 byl vždy minimálně 1-2 dny v roce kdy chybělo skutečně jen pár cm aby se řeka vylila ze svého koryta:).Ovšem od roku 10 do současnosti pozoruji neustále klesající hladinu vody v řece :!!:
Pokud tu je někdo kdo se zajímá o vodohospodářství nebo bydlí v blízkosti řeky / potoku rád bych vyslechl jeho poznatky ;-)

818
# 08.01.2016, 17:38

Biochemik
Hydrologie je mým jedním ze stěžejních oborů. Jednak nevěřím, že nezažil do roku 1997 žádnou povodeň. Povodně byly, mimochodem jsou a budou. Předpokládám, že se jedná o Vaše uvedené místo pozorování v podpisu, takže patrně o řeku Loučnou. Jedná se o menší řeku a určitě se tam objevila větší povodeň i po roce 2010, který zajisté ve svém tvrzení již nezahrnujete, neboť to byl právě rok častých povodní. Za větší povodeň lze na Loučné považovat po roce 2010 (bez) tu na jaře 2012 při tání a také tu z června 2013, nikoli ovšem z počátku měsíce jako tomu bylo na jihu Čech, nýbrž z konce měsíce. To, že nebyla prakticky žádná povodeň obecně v ČR od roku 2013 neznamená že nemůže být, jedná se o určitá kdy jsou povodně častější a naopak o období s jejich méně častým výskytem. Zajisté zde působí změna klimatu, takže lze do budoucna vyjma bleskových lokálních povodní v létě čekat častější zimní a jarní povodně.

Nebydlím, ale pozoruji počasí a hydrologii ve středním Polabí (Labe) a podílím se na správě místního drobného vodního toku. Z hlediska obecnějšího, vezměme třeba Čechy dobře hydrologicky prezentované co do odtoku Labem. Severovýchodní a střední Čechy bez Vltavy a na druhé straně celé Čechy i s Vltavou. Pozorujeme četnější výskyt povodní od roku 1997, ale jednak to neznamená absenci větších povodní před tímto roku a ani do budoucna. Roky s velkými a plošnými povodněmi jsou 1997, 2002, 2006 a 2013. Před obdobím, které je tu řešeno to byly roky 1988, 1981, 1979, 1978, 1947, 1946, 1938, 1926, 1897, 1890 a podobně. (Němec a Kopp, 2009, ČHMÚ ev. list HP Ústí nad Labem a Brandýs nad Labem) Zajisté má každá povodeň, byť jen částečně, jiné příčiny a také jiný průběh, odtok povodně probíhá jinými toky a některé přispívají k vysokým průtoků dalších toků více, jiné méně.

Konkrétně na Loučné to byl například rok 1971, (ČHMÚ, ev. list HP Cerekvice nad Loučnou) kdy byl v kulminaci o cca 20cm přesažen vodní stav odpovídající 3. SPA. Po řešeném období rok 2012 a 2013, (ČHMÚ ev. list HP Dašice) jak je uvedeno i ve vztahu ČR jako celku či Čech jako celku.

Pravdou je, že nízkých průtoků bude v průběhu vegetačního období v důsledku s pokračující klimatickou změnou přibývat, ale na druhé straně rozhodně nezmizí povodně. Naopak se objeví roky, kdy k významnějším povodním určitě dojde. Ani povodně v roce 2013 nejsou dávnou historií a to, že se od té doby prosazuje spíše sucho neznamená, že za x let (a nemusí to dlouho trvat) nastane opak tak, jak tomu bylo i v minulosti. Podobně můžeme odhalit suché roky jako opačné periody těch vlhkých. Suchými byl beze sporu rok 2015, ale také 2003, hned po roce s výskytem velkých povodní, kdy se sucho přeneslo i doku následujícího.

# 24.07.2016, 22:26

I přes přeháňky a bouřky na spoustě řek a říček panuje podprůměrný stav vody a na některých dokonce stav sucha. Z větších řek například na některých úsecích Labe, Orlice.
Sleduje někdo z vás toto? :)

Pro přidání příspěvku do diskuse se prosím přihlaste.